Kontakty

Názov spoločnosti: Tomáš Knápek
Ulica a číslo: Družstevná 2024/60
Mesto a PSČ: Malacky 90101 
Štát: Slovnekso
IČ: 52 009 645
DIČ: 1085022554
Číslo živn.registra: 120-22914 okresný úrad Malacky

Číslo účtu: SK59 0900 0000 0006 5301 1380 (pre platby na účet)

Tel.: 0902315147
Mobil.: 0902315147
E-mail: info@tomistore.sk