Podmienky pri kúpe E-book

podmienky pre e-knihy

Toto je dohoda medzi používateľom a TomiStore, ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a upravuje podmienky používania e-kníh poskytovaných prostredníctvom služieb e-shopu TomiStore.sk. Prosím prečítajte si podmienky používania, ako aj všetky ostatné pravidlá a informácie k e-knihám poskytovaným prostredníctvom Služby. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nepristupovali k nákupu e-kníh. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie e-knihy prostredníctvom nášho e-shopu dávate najavo svoj súhlas s podmienkami používania.

 

Sociálne DRM: Ak sú elektronické knihy prístupné bez ochrany šifrovaním – TomiStore si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail Používateľa na základe jeho registrácie na stránke www.tomistore.sk. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.

Zakúpenie e-knihy: Po uhradení sumy za sprístupnenie e-knihy, ktoré si Používateľ vybral z ponuky, e-shop zašle e-knihu. To znamená doručenie na Vami uvedenú e-mailovú adresu v čo najkratšej možnej dobe. Používateľ si Elektronický obsah prevezme. Podmienky tak nadobúdajú platnosť od momentu prevzatia e-knihy.

Použitie: E-knihy sú licencované autorom a e-shopom TomiStore a  slúžia výlučne len pre nekomerčné použitie.

Záručné Podmienky: E-shop TomiStore nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním e-knihy kupujúcemu vznikne. E-knihy, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti s e-knihami sú konečné. Kupujúci nemá nárok na ich vrátenie.

Varovanie: E-kniha je chránený autorským zákonom.  Nemožno ju predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k e-knihe alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v e-knihe. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni e-knihu. Nebude tak ani napomáhať alebo inú osobu, aby tak činila. 
Všetky práva sú vyhradené výlučne autorovi!

V prípade nedodržania tejto dohody musí kupujúci okamžite zakúpený tovar prestať používať a ihneď ho vrátiť e-shopu TomiStore bez nároku na vrátenie penazí.

Podmienky a ich zmena: TomiStore má právo doplniť a pozmeniť Podmienky na základe uváženia. O zmene podmienok bude pravidelne informovať na www.tomistore.sk.Obrátiť sa môžete na kontakty uvedené na: www.tomistore.sk